Kontakt bestyrelsen

None

Jytte & Henning Hansen

Formand

Else Baadsgaard

Bestyrelsesmedlem

Britt Holberg Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Christian Halgreen (Webredaktør)

Bestyrelsesmedlem

Elsa & Per Gut gut

Bestyrelsesmedlem

Judy & Erik Sliben Sliben

Bestyrelsesmedlem